System ERP - czym jest i dlaczego warto go wdrożyć?

ERP, czyli Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstw), to nazwa systemu komputerowego wspomagającego zarzadzanie wszelkimi procesami produkcyjnymi firmy. Pozwala on na skoordynowaniu pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa przy pomocy jedynie jednej aplikacji lub programu, co znacznie upraszcza pracę i zmniejsza liczbę nieporozumień między pracownikami.

Czym dokładnie jest ERP

System ERP i aplikacja jemu dedykowana jest następcą systemu MRP powstałego w latach 60-tych XX wieku. Były to zintegrowane bazy danych ukierunkowane na procesy produkcyjne powiązane z procesami planowania potrzeb materiałowych. Z biegiem czasu zostały one rozszerzone o możliwość kontroli procesu produkcyjnego, realizacji zamówień czy pracy magazynu. Ewolucja ta spowodowała zmianę nazwy systemu na wspomniany wcześniej ERP, który obejmuje między innymi takie działy przedsiębiorstwa jak produkcja, magazynowanie, marketing, finanse, sprzedaż oraz zarządzanie.

Dlaczego warto wdrożyć ERP

Firmy, które nie są zadowolone z obecnie wykorzystywanych narzędzi i oprogramowania dostrzegą szereg korzyści płynących ze zmiany dotychczasowego wsparcia technicznego na system ERP i aplikacje jemu dedykowane. ERP wpływa korzystnie na pracę każdego z działów firmy bez konieczności inwestowania w wiele różnych oprogramowań. System umożliwia stworzenie jednej bazy danych, do której wgląd posiadać będzie każdy uprawniony do tego pracownik. Program ten jest w stanie obsłużyć cały obszar działalności firmy od chwili planowania i zaopatrzenia, poprzez procesy produkcyjne, aż po sprzedaż lub dystrybucję. ERP pozwala również na zarządzanie modułami kadrowo-płacowymi czy księgowo-finansowymi. Inną, niezwykle istotną zaletą systemu ERP jest możliwość zabezpieczenia danych i wrażliwych informacji przed ich utratą lub dostępem osób niepowołanych.

Przykładem wpływu ERP na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa może być firma budowlana wykorzystująca wcześniej wiele różniących się od siebie systemów zarządzających takimi obszarami biznesu jak finanse, logistyka, projektowanie, sprzedaż i w końcu relacje z klientem. W przypadku dużej firmy może to rodzić spore problemy w obszarze wymiany informacji między tymi działającymi w zupełnie odmienny sposób systemami i aplikacjami, których integracja może wiązać się ze sporymi kosztami . Nieuporządkowane dane i chaos systemowy oraz brak szybkich reakcji między działami w końcu znacznie obniży zarówno wydajność jak i rentowność biznesu. Wybór systemu ERP całkowicie eliminuje wszystkie wymienione problemy. Pozwala on na ujednolicenie bazy danych w jeden, spójny program pozwalający wygodnie zarządzać wszystkimi obszarami firmy, która staje się przejrzysta i łatwa w monitorowaniu. Nie należy zapominać, że system ERP to korzyści nie tylko dla właścicieli firmy, ale i dla pracowników, którzy zostają zwolnieni z konieczności korzystania z wielu skomplikowanych programów, dzięki czemu oszczędzają czas na bardziej efektywną pracę przynoszącą zysk i satysfakcję. Wszystko to przekłada się na sukces firmy.